Proyek Bathymetri S. Mahakam, Samarinda

Deskripsi Proyek

Nama Proyek
Survey Bathymetri dengan Mini ASV Sungai Mahakam

Klien
TPBB Mahakam

Lokasi
Sungai Mahakam, Samarinda

Aplikasi
Pembuatan Kontur Dasar Sungai Mahakam

Luas
± 25 Ha